Forside

VI SVINGER I KLUBBEN

DET FAGLIGE

 

Hos G3 Elinstallation A/S har vi en fagforbundet klub - nemlig KLUB G3.

 

Klubben repræsenterer det daglige sammenhold på arbejdspladsen. Det er her,

vi diskuterer og beslutter faglige tiltag over for ledelsen og evt.

over for de øvrige faggrupper på arbejdspladsen. Det er også her, at vi kan

diskutere og vedtage forslag, som sendes videre til Dansk Elforbund.

Dermed bliver vi hørt, og måske får vi endda en indflydelse.

 

DET SOCIALE

 

Foruden det faglige indhold i klubben, laves der også forskellige sociale arrangementer for bl.a. at lære

hinanden bedre at kende, og styrke sammenholdet på arbejdspladsen. Her er det igen medlemmerne

der bestemmer tiltagene til arrangementerne.

 

MEDLEMSKAB

 

Som medlem af klubben kræves ene og alene et medlemskab af Dansk Elforbund. Nemt, ikke?

Har du brug for hjælp til indmeldelse, kan du tage kontakt til din tillidsrepræsentant,

arbejdsmiljørepræsentant eller evt. din nærmeste kollega. Vi er her nemlig alle sammen for at hjælpe dig.

Vil du vide mere så klik på "Kontakt"